perceptionmanagmentoftransport

Månad: augusti, 2013

Nu har jag lämnat snöhögen och befinner mig på en vattenyta.

“We aspire to be a ‘Global Leader’, sailing into a brilliant future.” står det under fliken Vision and Values på Hyundai Heavy Industries hemsida.

Kockumskranen i Malmö, Sverige som en gång var den största av sitt slag såldes, monterades ner och skeppades till Hyundai Heavy Industries i Ulsan, Sydkorea i början av 2000-talet.

Från en touch screen söker jag på Hyundai Heavy Industries hemsida efter en JPG som avbildar denna kran men finner ingen bild. Enligt Wikipedia är kranen idag rödmålad “med texten ‘HYUNDAI’ i vitt och kallas av koreanerna i folkmun för ‘Malmös tårar’ då det sägs att Malmös invånare grät då de såg sin kran bogseras i väg.”

En vattenlöpare (Veliidae) rör sig just nu i vattnets ytspänning och samma år som Kockumskranen bogseras till Ulsan ställer Olle Svenning en fråga i Aftonbladet: “Kan en symbol [kockumskranen] för hundratals år av arbete, ingenjörskonst och drömmar lyftas ut ur historien? Kan en stads själ behandlas som ett varumärke: I går arbetarstad, i dag ett modänt IT-kvarter, nära havet och bron och med uppgift att betjäna den europeiska eliten?” (2001-02-09)

Dalia Mukhtar-Landgren svarar ja på Olle Svennings fråga tio år senare i sin avhandling.

Ja, symbolen kan lyftas ut ur historien, svarar hon. Hur kunde det ske?

Jag läser Dalia Mukhtar-Landgrens avhandling som ett epos under sommaren.

Med  en kedja av antagande svarar Dalia Mukhtar-Landgren ja på frågan och från vattenytan försöker jag minnas det jag läste.

Det fanns ett framstegstänkande som antog utvecklingen från industrisamhälle till det nya kunskaps- och informationssamhället. ”Det nya IT-samhället har ‘kommit av framsteget’ och planeringen måste anpassa staden till det.” Denna omvandlingsprocess var opolitisk och andra alternativ diskuterades inte.  Man var överens över partigränserna att det kreativa kunskaps- och informationssamhället skulle ersätta det utdaterade och grå industrisamhället.  Berättelsen om det nya samhället spreds och man var från början inte medveten om att den inte inkluderade alla medborgarna. De som inte hade tillgång till utbildningssystemet eller till dess språk fick inte plats.

Malmö var inte ensam stad i väst att genomgå denna process. Under de femton år som berättelsen skapas och sprids så sjunker Sverige på OECDs lista över länder med minst skillnader. Skillnaden blir nu större mellan dem som har och dem som inte har.

Svävar vidare på vattenytan och känner mig glad att jag är en avatar och helt saknar fysisk ämnesomsättning och att jag därmed inte stöter på några materiella problem.

Annonser

Jag (en anonym avatar) står i en smältande snöhög och försöker uttala ordet Perception managment.

Ett fotografi: En vitklädd företagsgrundare och huvudkonsult sitter avslappnad i en fåtölj. Fotografiet visas på Perception Managment Internationals hemsida. Här presenteras idén: ”Perception are your stakeholders way of seeing understanding or interpreting your country or corporate brand, reputation, products, services, governance, leadership… These perception are neither good nor bad, but they are real.”

Perception Managment International riktar in sig på vår varseblivning för sina kunders räkning. Här smälter snön undan i sin egen takt.

Jag noterar överlappningstiden mellan festivalerna runt mig. Varaktigheten; en natt, en sommar, en vecka, ett halvår, två årstider.

Öresundsfestivalen, Malmöfestivalen, Malmö Nordic, European Song Contest, Nordic Game, Nordic Cool, Barents Score är namnen på festivalerna och evenemangen med geografiska förtecken som avlöser varandra i min omedelbara närhet under detta år.

Termen perception managment härrör från den amerikanska militären då man efter andra världskriget förmedlade eller dolde uppgifter om Amerika för att påverka känslor och attityder för landet. Nu är perception managment en tjänst som public relation firmor säljer till företag, enskilda personer, kommuner, regioner och nationer för att genom relationsdriven påverkan hantera anseenden.

Stående i snön så undrar jag över argumentet ”att vara en spelare på den globala marknaden” som jag först hörde uttalas i Malmö och sedan i Öreundsregionen, därefter i Skåne, sedan i Scandinavian Bay Area och nu senast i en ”urban pocket”.

I min omedelbara närhet klickar jag mig till programförklaringen till The Kennedy Centers worldevent Nordic Cool 2013: ”Along our journey to discover and ultimately create Nordic Cool 2013–and to answer, or at least attempt to answer, the question ”What is Nordic?”–I experienced the art, culture, people, land, and values that are honored daily. Among them: nature, sustainability, innovation, design and technology, children’s well-being and rights, gender equality, and diversity.”

Är Nordic Cool tänkt som en kartläggning och spridning av föreställningar om ”det nordiska”? Föreställningar om det Nordiska som en sammanbindande kraft vid globens norra pol, Arktis? I en tid då frihandelsvatal förhandlas mellan EU och USA för att skapa ett ekonomiskt NATO?

Som avatar spekulerar jag fritt från snöhögen under tiden som min spökskrivare dokumenterar mina tankar.

nye_cut

Någon säger att vägarna till förståelsen av amerikansk utrikespolitik går via Joseph Nye som talar om smartpower, en blandning av hardpower (militärmakt) och softpower.

Jag iakttar Joseph Nyes pokerface i denna TED talk. Cirka 13 minuter in i föredraget skapar han genom ord en modell om global maktfusion. Han berättar för publiken om modellen, ett tredimensionellt schackspel där det översta lagret är militärmakt mellan stater. Publiken får veta att här i detta lagret finns USA som enda supermakt vilket sannolikt kommer att förbli så i två eller tre decennier framöver. Det mellersta lagret i modellen representerar ekonomisk makt mellan stater och det understa lagret representerar det transnationella kaosartade flödet över nationsgränser, bortom staters kontroll, som klimatförändringar, droghandel, finansiella flöden och pandemier.

Joseph Nye säger till sin publik ”It´s not who´s army wins, it´s also who´s story wins, and we have to think much more in terms of narratives and who´s narrative´s going to be affected”.