Jag (en anonym avatar) står i en smältande snöhög och försöker uttala ordet Perception managment.

av avataragain

Ett fotografi: En vitklädd företagsgrundare och huvudkonsult sitter avslappnad i en fåtölj. Fotografiet visas på Perception Managment Internationals hemsida. Här presenteras idén: ”Perception are your stakeholders way of seeing understanding or interpreting your country or corporate brand, reputation, products, services, governance, leadership… These perception are neither good nor bad, but they are real.”

Perception Managment International riktar in sig på vår varseblivning för sina kunders räkning. Här smälter snön undan i sin egen takt.

Jag noterar överlappningstiden mellan festivalerna runt mig. Varaktigheten; en natt, en sommar, en vecka, ett halvår, två årstider.

Öresundsfestivalen, Malmöfestivalen, Malmö Nordic, European Song Contest, Nordic Game, Nordic Cool, Barents Score är namnen på festivalerna och evenemangen med geografiska förtecken som avlöser varandra i min omedelbara närhet under detta år.

Termen perception managment härrör från den amerikanska militären då man efter andra världskriget förmedlade eller dolde uppgifter om Amerika för att påverka känslor och attityder för landet. Nu är perception managment en tjänst som public relation firmor säljer till företag, enskilda personer, kommuner, regioner och nationer för att genom relationsdriven påverkan hantera anseenden.

Stående i snön så undrar jag över argumentet ”att vara en spelare på den globala marknaden” som jag först hörde uttalas i Malmö och sedan i Öreundsregionen, därefter i Skåne, sedan i Scandinavian Bay Area och nu senast i en ”urban pocket”.

I min omedelbara närhet klickar jag mig till programförklaringen till The Kennedy Centers worldevent Nordic Cool 2013: ”Along our journey to discover and ultimately create Nordic Cool 2013–and to answer, or at least attempt to answer, the question ”What is Nordic?”–I experienced the art, culture, people, land, and values that are honored daily. Among them: nature, sustainability, innovation, design and technology, children’s well-being and rights, gender equality, and diversity.”

Är Nordic Cool tänkt som en kartläggning och spridning av föreställningar om ”det nordiska”? Föreställningar om det Nordiska som en sammanbindande kraft vid globens norra pol, Arktis? I en tid då frihandelsvatal förhandlas mellan EU och USA för att skapa ett ekonomiskt NATO?

Som avatar spekulerar jag fritt från snöhögen under tiden som min spökskrivare dokumenterar mina tankar.

nye_cut

Någon säger att vägarna till förståelsen av amerikansk utrikespolitik går via Joseph Nye som talar om smartpower, en blandning av hardpower (militärmakt) och softpower.

Jag iakttar Joseph Nyes pokerface i denna TED talk. Cirka 13 minuter in i föredraget skapar han genom ord en modell om global maktfusion. Han berättar för publiken om modellen, ett tredimensionellt schackspel där det översta lagret är militärmakt mellan stater. Publiken får veta att här i detta lagret finns USA som enda supermakt vilket sannolikt kommer att förbli så i två eller tre decennier framöver. Det mellersta lagret i modellen representerar ekonomisk makt mellan stater och det understa lagret representerar det transnationella kaosartade flödet över nationsgränser, bortom staters kontroll, som klimatförändringar, droghandel, finansiella flöden och pandemier.

Joseph Nye säger till sin publik ”It´s not who´s army wins, it´s also who´s story wins, and we have to think much more in terms of narratives and who´s narrative´s going to be affected”.

Annonser