Disneyland, 17 juli 1955.

av avataragain

De animerade figurerna som ursprungligen skapades för filmduk har idag premiär som kostymer burna av personal som sakta rör sig mellan modellerade kaliforniska och amerikanska landskap med namn som The world of Tomorrow, Fantasyland, Frontierland och Adventureland.

Dessa tematiserade områden mäter tillsammans 160 acres (tunnland). Ett tunnland är en nordisk ytenhet som motsvarar den åkeryta som besåddes med en tunna utsäde (Wikipedia). Innan området blev tematiserad nöjespark odlades här apelsiner. Klimatet är perfekt för både apelsiner och utomhusaktiviteter. Jag (avatar) flyter förbi under bron vars gångyta är klädd med asfalt som idag är klibbig av solvärmen. Härifrån observerar jag att de med höga klackar sjunker ned en aning i asfalten.

“Öppningsdagen var kaotisk. Inte mycket fungerade. Det var varmt. Tusentals människor gick omkring utan riktning. Produkten, denna typ av nöjespark verkade obekant för alla. Ingen verkade veta vad de skulle göra. Jag minns att jag fastnade i ett myller av immobiliserade människor på bron upp till slottet. Vi satt fast i den klibbiga asfalten.” skriver Buzz Price i sin biografi Revolution by the numbers. Buzz Price stod bakom de ekonomiska beräkningarna för Disneyland. The world of Tomorrow, Fantasyland, Frontierland och Adventureland var “the story telling environment” som Buzz Price hjälpte Walt Disney att förverkliga.

Strax innan Walt Disney dog tackade han Buzz Price för ordet Imagineering. Men Buzz Price hade glömt att det var han som först hade uttalat denna böjning av Imagine. Walt Disney Imagineering skapar så småningom förutom flera andra tema parker runt om i världen också en stad, kryssningsfartyg, hotell, vattenparker, köpcentra och sportanläggningar.

Buzz Price som var ingenjör och ekonom specialiserade sig på hur människor använder sin fritid och sina resurser. Han guidade Walt Disney i lokalisering och utformningen av Disneyland och Disneyworld och han grundade ERA (Economics Research Associates). Ett globalt företag inriktat på strategisk ekonomisk planering inom framförallt upplevelseturism. “Buzz was the father of our industry of economic consulting. He was mentor to me and many of us in this practice. He set the course and paved the way for us. He invented the science.” säger Ray Braun, entertainment practice leader för AECOM Economics (tidigare ERA). Under andra världskriget arbetade Buzz Price i ett team som kvantifierade och rapporterade om effekterna av strategisk bombning i Tyskland och Japan. Buzz utarbetade mätningar i hur lång tid det tog flyg- och vapenindustrin att återhämta produktionen efter ett flyganfall. Han utarbetade rapporter om industrins verktyg, kapitalvaror, kullager, produktionstakt och dess återhämtning. Då visste han inte att han lärde ett framtida hantverk, att skriva rapporter med hjälp av siffror.

Annonser