Om

(För att förhindra att reklam dyker upp använd gärna webläsaren Chrome och tilläggsprogrammet Adblock. Denna blogg har ingenting att göra med den reklam som eventuellt dyker upp.)

Jag (avatar) börjar min resa i en smältande snöhög och avslutar kanske resan (bloggen) i närheten av ett fossilt block.

Jag, Annelie Nilsson, konstnär och spökskrivare till avataren uttalar mig här:

Bloggen började skrivas utifrån en fråga att medverka i en diskussion om Malmö i relation till ”det nordiska” – kulturarv, nostalgi, varumärke och identitet på Lab 2, Nordic Alien på Moderna Museet i Malmö i augusti 2013.

Frågan kom från konst- och kulturföreningen Underliv och jag fann initiativet intressant eftersom de arrangerade möten mellan konst och stad genom utställningen Formalin.

Tyvärr var jag inte hemma i augusti och medverkade därför genom ett första inlägg i denna blogg.

Jag intresserar mig mycket för strategiska satsningar kopplade till geografi och kulturell identitet som inte sällan syftar till att skapa ett ”vi”.

Bloggen handlar i grunden om superfigurer.

Med superfigurer menar jag inte spel- eller seriefigurer.

Superfigurerna i perception managment of transport är snarare berättelser utifrån objekt och stategier. Genom yttre krafter skapar superfigurerna en utvidgad rumslighet för någon, lika gärna som en extrem begränsning för någon annan. Ett objekt i en superfigur kan tillexempel vara fossilt material, som skelettet av en forntida kalkon som frilades från ett fossilt block på ett amerikanskt museum i anknytning till Thanksgiving day. Och en strategi kan till exempel vara soft power.

Jag är konstnär och perception managment of transport ser jag som ett konstverk.

_____________________

Koncept:

En avatar spekulerar.

En spökskrivare dokumenterar avatarens tankar.

Annonser